280613

Absolut den värsta kvällen, natten och morgon jag någonsin varit och kommer att vara med om.

Ger upp.